Copyright

Auteursrecht- en databankenrecht voorbehoud

Op de inhoud en vormgeving van de media van Natuurmonumenten (hieronder begrepen de het magazine Puur Natuur, onze apps, de internetsite en iedere andere uiting daarvan, ongeacht de drager) rust auteursrecht en databankenrecht.

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Natuurmonumenten.

Inlichtingen over hergebruik en/of uitwisselen van content en links zijn te verkrijgen via het team media en online van Nauurmonumenten.

Contactgegevens vindt u hier.

word nu lid