Doe mee

Schenken met belastingvoordeel

Natuurbehoud is een kwestie van een lange adem. Daarom doen veel mensen jarenlang een gift aan Natuurmonumenten. Dat kan eenvoudiger en zelfs met meer opbrengst voor de natuur, zonder dat het u meer geld kost.

Als u ons namelijk vijf jaar lang een vast bedrag schenkt, dan kunt u die gift volledig aftrekken bij uw aangifte van de inkomstenbelasting, ongeacht de hoogte van het bedrag.
Dit noemen we een periodieke gift. Een periodieke gift moet vastgelegd zijn in een onderhandse overeenkomst.

Tot 1 januari 2014 moest voor een periodieke gift een notariële akte opgemaakt worden en moest een kopie van het legitimatiebewijs meegezonden worden. Als gevolg van nieuwe wetgeving is dat niet meer nodig.

Uw voordeel bij een periodieke gift

Met een periodieke gift behaalt u belastingvoordeel. Hoe hoger de gift, hoe hoger het bedrag dat u van uw belastbaar inkomen mag aftrekken. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen ontvangt u 37% tot 52% van het gedoneerde bedrag terug van de fiscus. Met dezelfde netto gift kunt u dus meer aan Natuurmonumenten schenken.

Stel, u zit in het 42% belastingtarief en u schenkt 70 euro per jaar. Met een periodieke gift kunt u uw bijdrage verhogen tot 120 euro per jaar.
Vanwege het belastingvoordeel kost u dat nl. nog steeds 70 euro netto. Want u krijgt 42% van 120 euro = 50 euro terug van de belastingdienst.

Schenkcalculator

Om uw persoonlijk belastingvoordeel te kunnen berekenen kunt u de schenkcalculator gebruiken. Zo kunt u precies uitrekenen voor welk bedrag u een periodieke gift wil doen.

Hoe krijgt u dit belastingvoordeel?

U krijgt dit belastingvoordeel door eenvoudig de volgende stappen te doorlopen.

  • Download de Overeenkomst periodieke gift (pdf) 
  • De Overeenkomst bestaat uit twee exemplaren, één voor u en één voor Natuurmonumenten. Vul beide overeenkomsten volledig in en onderteken beide.
  • Stuur beide overeenkomsten in een envelop zonder postzegel naar Natuurmonumenten, periodieke giften, Antwoordnummer 9933, 1200 WK ’s-Graveland. Let op! U hoeft deze formulieren niet naar de belastingdienst te sturen.
  • Natuurmonumenten vult op de overeenkomst onder andere enkele codes in, die u t.z.t. moet invullen bij uw belastingaangifte.
  • U ontvangt het Exemplaar voor Schenker van deze Overeenkomst na verwerking en ondertekening door Natuurmonumenten retour. U dient deze Overeenkomst goed te bewaren in uw administratie, omdat de Belastingdienst u kan vragen deze te overleggen.

Betaling van uw periodieke giften

  • Een periodieke gift aan Natuurmonumenten is altijd inclusief lidmaatschapsbijdrage.
  • Het jaarlijkse bedrag hoeft niet in één keer te worden voldaan. Het bedrag kan ook in maandelijkse termijnen worden betaald.
  • De Belastingdienst heeft bepaald dat giften gedaan in het eerste kalenderjaar, maar voor de ingangsdatum van de overeenkomst, niet mee tellen voor de periodieke gift in het eerste kalenderjaar.
  • Wanneer u uw periodieke gift in maandtermijnen betaalt, dat wordt het eerste kalenderjaar het jaarbedrag verdeeld over de resterende maanden van het jaar afgeschreven.

Belastingvrij schenken zonder Overeenkomst periodieke gift

Een schenking zonder Overeenkomst periodieke gift kan ook fiscaal aftrekbaar zijn. Dan moet u minimaal 1% en maximaal 10% van uw drempelinkomen schenken (met een minimum van 60 euro). Voor de meeste mensen is het daarom gunstiger om te kiezen voor een periodieke gift.

Toelichting en vragen

Lees hier een toelichting met voorwaarden om in aanmerking te komen voor het belastingvoordeel.

Ook kunt u voor alle vragen over periodieke giften en fiscale voordelen terecht bij onze afdeling Ledenservice, telefoon (035) 655 9911. Zij staan u met raad en daad te woord.

word nu lid