Over Natuurmonumenten

Onderwerpen & Standpunten

Korhoenders

Het korhoen is een boerenlandvogel die een landschap nodig heeft met heide, veen én bloemrijke graslandjes en akkertjes.

Probleem

Honderd jaar geleden leefden nog 20.000 korhoenders in ons land, nu zijn er nog maar twee hanen en drie hennen. Sinds de jaren zestig is hun aantal in Nederland dramatisch afgenomen. Dat komt door verzuring en door versnippering.

De hei is verzuurd door de uitstoot van stikstof. De bodem is daardoor uit balans geraakt en dat heeft een negatieve invloed op de aanwezigheid van planten en dieren. Door de sterke verzuring van de omgeving verdwijnen insecten. En dat is het voedsel van de kuikens van het korhoen. Als er te weinig insecten zijn, kunnen de jongen dus niet opgroeien. Dat betekent de doodsteek voor een populatie.

Fotograaf: Gerrit Rekers

Voor een gezonde populatie moet het korhoen zich ook kunnen verplaatsen naar andere natuurgebieden. Veel gebieden in Nederland zijn versnipperd ze zijn niet verbonden met andere natuurgebieden en liggen geïsoleerd. Minder mobiele dieren of honkvaste vogels als het korhoen zijn aangewezen op het terrein en de populatie waarin ze leven. Er is geen uitwisseling met soortgenoten in andere gebieden. Op die manier ontstaat genetische verarming. Dit verlaagt de kans om als populatie te overleven. Dit is dus een veel breder probleem dan het verdwijnen van één soort. Veel meer planten en dieren hebben hier van te lijden en sommige soorten worden met uitsterven bedreigd, net als het korhoen.

Standpunt

Natuurmonumenten betreurt het verlies van een iconische soort. Het is jammer dat we dit in Nederland met zijn allen laten gebeuren.

Wat doet Natuurmonumenten?

Op de Sallandse Heuvelrug (Ov) heeft Natuurmonumenten er werkelijk alles aan gedaan om de vogel te redden. Daar hebben veel soorten van geprofiteerd, zoals de roodborsttapuit en de nachtzwaluw. Maar voor het korhoen was het niet genoeg.

word nu lid