Over Natuurmonumenten

Onderwerpen & Standpunten

Vossen

Natuurmonumenten beschouwt de vos als een prachtig dier, dat thuishoort in de Nederlandse natuur en een nuttige rol vervult. Als roofdier plaatst hij natuurbeschermers zo nu en dan wel voor een dilemma. Want wat doe je als een vos zich vestigt in een gebied waar een kolonie purperreigers broedt? Grijp je in of laat je zeldzame soorten verdwijnen?

Er is onderzoek gedaan naar de predatie van weidevogels. De vos is een van de belangrijkste rovers van eieren van weidevogels. Maar er zijn wel negen zoogdiersoorten die de eieren eten. Vogels als de buizerd en de blauwe reiger eten de weidevogelkuikens. Daarom is afschot van de vos geen oplossing, want andere dieren nemen zijn rol over. Er gaan overigens ook veel kuikens dood door maaien (SOVON & Alterra 2005).

Weren

Natuurmonumenten is uiterst terughoudend bij het nemen van maatregelen om de ene soort te bevoordelen ten opzichte van de andere. Het uitgangspunt is dan ook: niet ingrijpen, tenzij hele bijzondere diersoorten verdwijnen. Als een vos een bedreiging vormt voor een levensvatbare populatie van een bedreigde soort als de grutto in een gebied, wordt eerst gekeken of het mogelijk is om de vos te weren. Een voorbeeld daarvan is het verwijderen van struiken in een weidevogelgebied. Natuurmonumenten constateert dat vossen in slechts 21 van de 350 natuurgebieden schadelijk zijn.

Fotograaf: Paul Cools

Weidevogel

Pas als het weren van vossen niet lukt, wordt ertoe overgegaan om de vos te doden. Dat gebeurt door middel van afschot. Als er geen bedreigde soorten in het spel zijn of als er maatregelen kunnen worden genomen om vossen te weren, staat Natuurmonumenten het doden van vossen niet toe.

De vos verdrijven uit weidevogelgebieden is maatwerk voor ons. Wij richten ons op de vossen die in het voorjaar risico's op schade geven. Dus de vossen die een territorium bezetten in een weidevogelgebied.

word nu lid