Over Natuurmonumenten

Onderwerpen & Standpunten

Wilde zwijnen

Dankzij instroom uit onze buurlanden (Duitsland, België) en goede natuurverbindingen, komen wilde zwijnen in steeds meer gebieden in ons land voor.

Situatie

Als inheemse diersoort horen ze ook thuis in ons land, maar volgens het huidige beleid mogen ze slechts in enkele gebieden leven.

Problematiek

Ze voelen zich thuis in Nederland doordat ze voldoende voedsel en beschutting vinden. In Nederland zijn enkele leefgebieden aangewezen voor wilde zwijnen zoals de Veluwe en Nationaal Park De Meinweg. Voor overige gebieden geldt een provinciaal nulstandbeleid wat betekent dat er geen enkel wild zwijn mag leven.

Natuurmonumenten - Gerrit RekersFotograaf: Gerrit Rekers

De meningen over de terugkeer van het wilde zwijn zijn verdeeld. De aanwezigheid van wilde zwijnen is winst voor de natuur, maar brengt dilemma’s met zich mee. Ze kunnen schade veroorzaken aan landbouwgewassen en er is een risico op aanrijdingen. Er zullen dan ook goede afspraken gemaakt moeten worden over het voorkomen van schade en treffen van voorzieningen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Standpunt

Natuurmonumenten ziet wilde zwijnen als een aanwinst voor de natuur en pleit voor meer ruimte. Door te wroeten in de grond zorgen wilde zwijnen namelijk voor ruimte voor nieuwe begroeiing en meer variatie in de natuur.

Natuurmonumenten is tegen de nulstand, waarbij alle zwijnen in verboden gebieden afgeschoten moeten worden. Haar faunabeleid is en blijft gebaseerd op het 'nee, tenzij ' principe. Het doden van dieren is pas aan de orde als alternatieven ontbreken en het maatschappelijk belang ingrijpen vereist.

Wat doet Natuurmonumenten?

In verschillende provincies (Drenthe, Limburg, Noord-Brabant) zijn discussies gestart om wilde zwijnen meer ruimte te geven. Wij hebben ons actief opgesteld en steun uitgesproken voor het opheffen van de nulstand. In Drenthe is dat niet gelukt, elders speelt de discussie nog.

Nationaal Perk Veluwezoom is het eigendom van Natuurmonumenten. Zij is daar gestopt met het afschieten van wilde zwijnen in een deel van het gebied (2200 ha). Het leefgebied op de Zuidoost Veluwe is helemaal omrasterd, de zwijnen kunnen geen schade veroorzaken bij boeren of zorgen voor een onveilige situatie op de wegen.

Het aantal wilde zwijnen hangt af van de beschikbaarheid van voedsel: in jaren met veel eikels en beukennoten overleven er meer. Onze boswachters houden de conditie van de dieren in de gaten. Als beesten in voedselarme gebieden uitzichtloos lijden, krijgen ze een genadeschot.

word nu lid