Over Natuurmonumenten

Onderwerpen & Standpunten

Handhaving

Fotograaf: Jan de RoonNatuurmonumenten heeft handhavers in dienst, buitengewone opsporingsambtenaren (Boa’s), om onder andere criminaliteit in natuurgebieden tegen te gaan.

Situatie

Er vinden in natuurgebieden regelmatig ongeregeldheden plaats zoals dumping van (drugs)afval, stroperij, illegale feesten, de aanleg van wietplantages of andere vormen van overlast. Het afval varieert van bouwpuin tot chemicaliën uit illegale drugslaboratoria.

Problematiek

Drugsafval kan leiden tot een ecologische ramp als de vaten gaan lekken en in het grondwater terecht komen. De laatste tijd neemt ook het aantal incidenten met vergiftigde roofvogels en vernielde dassenburchten toe.

In het buitengebied komen criminele activiteiten steeds vaker voor. Criminelen weten dat de politie deze gebieden helaas steeds minder goed in de gaten kan houden. Met grote regelmaat worden jerrycans met drugsafval in een afgelegen stuk bos achtergelaten.

Handhavers moeten meer werk met minder mensen doen. Een paar jaren geleden waren er nog 800 boa’s in Nederland, nu zijn er nog 500 over. Bij Natuurmonumenten werken nog ruim 90 boa’s (waarvan een derde vrijwillig), verdeeld over 105.000 ha natuur. Het komt voor dat er maar één handhaver is op duizenden hectares. Het uitgedunde BOA-corps kampt bovendien met vergrijzing.

Standpunt

Natuurmonumenten vindt dat natuurvandalisme als stroperij harder aangepakt moet worden. Van strafrechtelijke vervolging van de daders zou een goede afschrikwekkende werking kunnen uitgaan. Natuurmonumenten roept de staatssecretaris op dit alsnog in het wetsvoorstel op te nemen.

De positie van de handhavers moet dringend worden versterkt. Ze willen een passende opleiding, een vaste onkostenvergoeding en een gezamenlijke aanpak voor het werven van jonge handhavers.

De natuurorganisaties merken bovendien dat de overheid de lat voor handhavers en hun werkgevers steeds hoger legt en zich tegelijkertijd meer terugtrekt uit het buitengebied. Ze vragen de minister van Justitie daarom actie te ondernemen om te voorkomen dat de groene opsporingsambtenaren op termijn verdwijnen. Dat hebben ze al gedaan en de minister onderneemt al actie, maar dit is nog onvoldoende.

Wat doet Natuurmonumenten?

Natuurmonumenten heeft handhavers in dienst om criminaliteit te bestrijden. Daarnaast werkt Natuurmonumenten samen met de volgende partners: Federatie Particulier Grondbezit, De 12 landschappen, Sportvisserij Nederland, Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging, Staatsbosbeheer, Kroondomein Het Loo, Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe en Leisure Lands.

Deze natuurorganisaties dringen bij minister bij het ministerie van Veiligheid en Justitie aan op versterking van het toezicht, betere samenwerking tussen instanties en meer ondersteuning.

< Terug naar het overzicht Standpunten

word nu lid