Over Natuurmonumenten

Onderwerpen & Standpunten

Klimaatverandering

Fotograaf: Herman VeerbeekKlimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. De stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde brengt allerlei gevolgen met zich mee voor mens en natuur. Ook Natuurmonumenten bindt de strijd aan tegen klimaatverandering. 

Probleem

Het klimaat verandert doordat er steeds meer broeikasgassen, zoals CO2 en methaan, vrijkomen in de atmosfeer door energieverbranding. Het is inmiddels wetenschappelijk breed geaccepteerd dat de mens een belangrijke invloed heeft op de toename van broeikasgassen en met name op de toename van CO2. Broeikasgassen vormen een deken om de aarde en houden de warmte van de zon vast. Hierdoor zorgen broeikasgassen voor een stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde, wat andere negatieve gevolgen met zich meebrengt zoals een stijgende zeespiegel en een toename van extreme weersomstandigheden: meer hittegolven, frequentere periodes van droogte en hevige regen. Deze gevolgen zijn vandaag de dag al goed merkbaar. 

Oplossing

De gevolgen van klimaatverandering kunnen beperkt worden door het verminderen van de CO2-uitstoot en door aanpassingen (in de natuur) te treffen als voorbereiding op een warmer klimaat.

Om de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 te verminderen, en andere bijproducten van energieverbranding zoals stikstof en fijnstof, is een maximale inzet op duurzame energie noodzakelijk. Natuurmonumenten is daarom een groot voorstander van duurzame energie. Je ziet dat terug in een samenwerking met Greenchoice, dat zo groen mogelijk energie (elektriciteit én gas) opwerkt. Daarnaast heeft de natuur ook een belangrijke rol in het beperken van klimaatverandering. De natuur kan namelijk grote hoeveelheden CO2 opvangen en vasthouden. Veengebieden en bossen bijvoorbeeld slaan grote hoeveelheden koolstof op. Ook helpt de natuur aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Met klimaatbuffers bieden we het stijgende water de ruimte en helpen we Nederlanders droge voeten te houden. Groningen loopt niet onder door onze nabijgelegen natuurgebieden (De Onlanden). En wat dacht je van de eindeloze duingebieden die een natuurlijke bescherming bieden tegen de zee? Ook kunnen natuurgebieden grote hoeveelheden water bergen. Kortom, de natuur is een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering en de natuur kan deze functies blijven vervullen mits zij voldoende uitgerust is om de klappen van klimaatverandering op te vangen. 

Wat doet Natuurmonumenten?

Natuurmonumenten zet zich op verschillende manieren in tegen klimaatverandering:

  • Robuuste gebieden: door in te zetten op grote en goed verbonden gebieden maken we de natuur minder kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering.
  • Klimaatbuffers: met klimaatbuffers bieden we het stijgende water de ruimte en houden we zelf droge voeten.
  • Biomassa: we willen reststromen uit de natuur in samenwerking met DSM Nederland aanbieden als grondstof voor het opwekken van energie
  • Minder CO2-uitstoot: Natuurmonumenten zet zich in om de eigen klimaatvoetafdruk te verminderen

Robuuste gebieden
Klimaatverandering zet vele plant- en diersoorten onder druk. Overlevingskansen nemen af doordat bestaande leefgebieden niet meer voldoen. Dit staat nog los van de gevolgen van verdroging, overbemesting en verzuring. Een oplossing is er ook. Om zich aan te kunnen passen aan de veranderingen van het klimaat, heeft de natuur vooral meer ruimte nodig. Dat helpt de ecologische veerkracht te versterken en de kwaliteit van de leefgebieden te verbeteren.

Natuurmonumenten wil de eigen gebieden groter maken en met elkaar verbinden. We zetten ons in voor een robuust netwerk van natuurgebieden. Dat is goed voor de natuur en voor mensen, die ervan kunnen genieten.

Klimaatbuffers
Natuurmonumenten werkt samen met zes andere natuurbeschermingsorganisaties aan het project klimaatbuffers. Klimaatbuffers zijn gebieden waar de natuur zijn gang kan gaan en water de ruimte krijgt. Klimaatbuffers zorgen ervoor dat Nederland droge voeten houdt, maar ook over voldoende water van goede kwaliteit kan beschikken. Natuurmonumenten heeft een aantal aansprekende voorbeelden van klimaatbuffers, zoals de Onlanden, de regge in Gelderland en de IJsselpoort.

Ook beekdalen zijn vaak ideale klimaatbuffers. Eenmaal goed ingericht, zijn het zeer geschikte klimaatbuffers in natte én droge perioden, waarvan ook de natuur profiteert.

Biomassa
Natuurmonumenten is in december (2013) een samenwerking gestart met Koninklijke DSM N.V. om biomassa aan te leveren afkomstig uit onze natuurgebieden. Bij het beheer van onze natuurgebieden komt jaarlijks een enorme hoeveelheid van groenproducten vrij: riet, gras, plagsel, takken en hout. Deze reststromen wil Natuurmonumenten in samenwerking met DSM aanbieden als grondstof voor het opwekken van energie en het produceren van brandstoffen en/of bio-gebaseerde producten.

Verminderen CO2-uitstoot 
Uiteraard zet Natuurmonumenten zich ook in om CO2-uitstoot van de  eigen bedrijfsvoering te verminderen. Zo heeft de organisatie in de aanloop van de klimaattop 2015, de 21ste klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP21), zich aangesloten bij de Nederlandse klimaatcoalitie.  We houden onze klimaatvoetafdruk nauwkeurig bij, zetten in op duurzame energie en verminderen ons eigen energie- en brandstofverbruik. We zien jaarlijks een duidelijke afname in onze klimaatvoetafdruk. Een steeds groter deel van onze gebouwen wordt verwarmd op basis van biomassa. Onze elektriciteit wordt voor 90% geleverd uit windstroom en voor 10% uit eigen zonnepanelen. Onze terreinwagens rijden elektrisch en veel van onze kleine personenauto's rijden op biogas. Ook stimuleren we onze werknemers om zo groen mogelijk te reizen en zo vaak mogelijk de fiets te pakken. Verder heeft Urgenda ons geadviseerd hoe we nog milieuvriendelijker kunnen reizen. 

Wat kan jij doen?

Heb je plannen om een natuurgebied te bezoeken? Maak je dag dan nog groener, reis er groen naartoe! Kom vooral op de fiets of met het openbaar vervoer. Mocht je er toch met de auto heen gaan, dan is het misschien een idee om voor een deel van de reis een fiets te huren. Want, iedere dag kun jij het verschil maken met milieubewuste keuzes.  Voor meer inspiratie voor groen gedrag neem een kijkje op de website van Greenpeace of Mileucentraal!

< Terug naar het overzicht Standpunten

word nu lid