Over Natuurmonumenten

Onderwerpen & Standpunten

REFIT Vogel- en habitatrichtlijnen

Er is al jaren weerstand tegen Europese regelgeving. Daarom heeft Brussel stappen ondernomen om te komen tot slimme wetgeving met minder administratieve lasten. Er is onder meer een programma ontwikkeld: Regulatory Fitness and Performance (REFIT).

Binnenkort zijn de Vogel- en Habitatrichtlijnen aan de beurt voor een fitness check. In januari 2015 is het hele proces van de herziening van de Vogel- en Habitatrichtlijn gestart. Dit proces zal meer dan een jaar duren. De Europese Commissie zal pas in het eerste kwartaal van 2016 de definitieve bevindingen publiceren.. Het doel is om te kijken of de regelgeving:

  • Effectief is
  • Efficiënt is
  • Samenhang heeft met ander beleid
  • Nog steeds van belang is
  • op Europees niveau nodig is

Europese regelgeving beschermt de meest waardevolle natuur.  De vooruitgang van de natuur van decennia gaat verloren als de bescherming wordt afgezwakt.

Roerdomp

Natura 2000, het netwerk van de allermooiste natuurgebieden van Europa, is onderdeel van de vogel- en habitatrichtlijnen (VHR). Deze richtlijnen regelen de basisbescherming voor kwetsbare natuur. In heel Europa gelden dezelfde regels, ook voor het bedrijfsleven.

De Vogel- en Habitatrichtlijnen zijn cruciaal voor het herstel van verschillende iconische inheemse soorten, waaronder de roerdomp, de grijze wolf en de Iberische lynx. Het gaat ook om de bescherming van bijzondere natuurgebieden, van de duinen op Schiermonnikoog tot de Camargue in Frankrijk en de Sint Pietersberg in Limburg. De richtlijn biedt bescherming aan meer dan 1.400 zeldzame of bedreigde soorten dieren en planten.

De soorten en natuurgebieden die beschermd worden door de Vogel- en Habitatrichtlijn zijn ieder uniek en onvervangbaar en verdienen het beschermd te worden om hun intrinsieke waarde. De natuur is ook goed voor de mens: natte gebieden en natuurlijke reservoirs beschermen ons tegen overstromingen, goed beheerde bossen leveren hout en gaan klimaatverandering tegen. En natuur bevordert de gezondheid van mensen. Steeds meer economen en bedrijven erkennen dat een sterke en duurzame economie afhankelijk is van de natuur.

Problematiek

De kans bestaat deze evaluatie om politieke motieven gaat tornen aan het beschermingsniveau van de natuurwetgeving (effectiviteit).

Tussen Nederland en Brussel tekent zich al een strijd af die gaat over de kwestie wie er ‘schuldig’ aan is dat de regels rond N2000 zo streng zijn geworden. Nederland heeft echter geen strengere regels. Wel pakken sommige regels in het ene land anders uit dan in het andere land. De Nederlandse landbouw is bijvoorbeeld de meest intensieve van heel Europa. Door deze landbouw is de druk op natuur erg groot, er zijn in 2014 maar liefst 100.000 koeien bijgekomen.

Staatssecretaris Dijksma richtte een programmagroep op die tot doel heeft meer flexibiliteit in de regels te krijgen, en de mogelijkheid om voor Nederland lastige doelen over te laten aan andere landen. Hoogveen zou beter kunnen worden gedaan door andere staten. Deze programmagroep heeft bijna één miljoen Euro te besteden.

CDA, VVD en SGP roepen al bij diverse gelegenheden in de Tweede Kamer dat de regels te streng zijn en dat de lat te hoog ligt. Zij willen dat terug zien in de positionering van Staatsecretaris Dijksma in Europa.

Staatssecretaris Van Dam heeft brief aan de Tweede kamer gestuurd met de strekking dat de Europese regels voor natuurbescherming, de Vogel- en Habitatrichtlijnen, essentieel zijn voor het beschermen van de Europese natuur; er dient geen energie gestoken te worden in het aanpassen van de richtlijnen, maar in verbetering van de uitvoering van de richtlijnen.

Wat doet Natuurmonumenten?

Natuurmonumenten probeert niet mee te gaan in de vraag of de regels te streng zijn, want de regels pakken alleen streng uit als het niet goed gaat met de natuur.

Natuurmonumenten probeert te laten zien dat de VHR heeft geleid tot de terugkeer van de zeearend, de komst van de kraanvogel in het Fochtelooerveen, de redding van de korenwolf.

Er is een publieksconsultatie geweest van de Europese Commissie. Echter, vrijwel niemand kent die mogelijkheid. Onder aanvoering van de Europese natuurorganisaties is een tool  gemaakt waarmee ook de minder ingevoerde Europeaan een enquête kan invullen. Natuurmonumenten werkt hier aan mee. Dit heeft geleid tot het historische getal van meer dan 520.000 enquêtes voor de Europese Commissie.

 

word nu lid