Over Natuurmonumenten

Onderwerpen & Standpunten

Weidevogels

Natuurmonumenten beheert eigen natuurgebieden zodat weidevogels te eten hebben en hun jongen groot kunnen brengen. Maar Natuurmonumenten werkt ook samen met boeren. Steeds meer boeren zetten zich in om, weidevogels in hun weilanden te behouden.

Nederland is een belangrijk land voor weidevogels. Maar liefst 90% van alle grutto’s in West-Europa brengen in Nederland hun jongen groot, vooral in de kustprovincies. Met de weidevogels gaat het niet goed. Als daar geen verandering in komt, is het over een tijd stil in de Nederlandse weilanden.

Maaien

Insecten in de wei zijn voedsel voor de vogels en hun kuikens. Veel weilanden zijn door intensieve landbouw monoculturen geworden van Engels Raaigras; met een hoge grasopbrengst voor de koeien, maar desastreus voor de weidevogels. Boswachters van Natuurmonumenten spannen zich daarom in voor de ontwikkeling én behoud van kruidenrijk grasland met ruige randen, want die trekken insecten aan.

Grutto (Limosa limosa) (rode lijst NL - Enge Wormer Polder, Wormer, Noord Holland, Nederland, EuropaFotograaf: Klaas Hollebeek

Boeren maaien weilanden om in de wintermaanden voedsel voor de koeien te hebben. Door later in het jaar te maaien, krijgen weidevogels de kans om ongestoord te broeden. Ze lopen dan niet het risico dat de machine de nesten vernield. Zo kunnen weidevogels hun jongen veilig groot brengen.

Weidevogels zijn afhankelijk van een open, vochtige bodem. Er zit dan meer voedsel in de grond en de vogels kunnen er gemakkelijker bij met hun snavel. Maar door het gebruik van zware landbouwmachines, moet het grondwaterpeil omlaag en is de grond hard geworden.

Grondwater

Brede sloten voeren het water snel af en hebben dat proces versterkt. Natuurmonumenten spant zich in om dat tij te keren door te pleiten voor het verhogen van het grondwaterpeil.

In de vogelgebieden van Natuurmonumenten is de waterstand bij voorkeur minder dan twintig centimeter onder het maaiveld, zodat er ondiepe plassen ontstaan. Want daar slapen de grutto, de kievit en de tureluur graag. Na het indrogen van het water, vinden de weidevogels er ook hun voedsel. Boswachters van Natuurmonumenten zorgen er voor dat het open water gehandhaafd blijft en gaan verruiging tegen.

Eieren en kuikens vallen nogal eens ten prooi aan natuurlijke vijanden als de vos, de kraai en de ooievaar. Natuurmonumenten probeert de vos te weren door struiken te verwijderen. Als dat onvoldoende werkt, er geen andere maatregelen getroffen kunnen worden en als levensvatbare populatie aan weidevogels in het gedrang komt, wordt de betreffende vos afgeschoten. Dat is een lastig dilemma, kiezen uit twee kwaden.

 

word nu lid