100.000 handtekeningen

Red onze insecten

Schrikbarend nieuws. Uit Duits onderzoek blijkt dat het aantal insecten in 27 jaar met 76% is afgenomen. Wetenschappers zijn het er over eens dat de situatie in Nederland niet anders is, of zelfs nog slechter. En het drama treft niet alleen onze insecten...

Ook vogels die insecten eten hebben het zwaar. De laatste jaren zijn in Noordwest-Europa meer dan 400 miljoen vogels verdwenen! Bovendien laat het verlies van insecten zien hoe slecht onze leefomgeving ervoor staat. Het zegt veel over de kwaliteit van onze lucht, ons water en onze bodem. In ons land voltrekt zich een ecologische crisis…

Landbouw

De afname van insecten heeft veel oorzaken. Maar het staat vast dat de intensieve landbouw daar een belangrijke rol in speelt.1 Ons leefmilieu wordt belast door het teveel aan mest dat in onze lucht, bodem en water terechtkomt. In geen enkel Europees land is het gebruik van landbouwgif zo intensief als in Nederland. Bodems raken uitgeput en verliezen hun vruchtbaarheid.

Dat moet anders en kan ook anders. Het is de hoogste tijd om onze landbouw natuurinclusief te maken. Meer aandacht voor bloemrijke sloten en bermen, ruimte voor weidevogels en koeien in de wei.

En natuurlijk: boeren die zich inzetten voor natuur en landschap moeten daar een eerlijke beloning voor krijgen.

Het kan anders

Steeds meer boeren kiezen voor een omschakeling naar biologische of grondgebonden landbouw. Natuurmonumenten staat te springen om, samen met hen, te werken aan een gezond toekomstperspectief voor de Nederlandse landbouw. Door samen te werken en elkaar te versterken. Maar dat lukt niet zonder de steun van de politiek.

Oproep

De nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten, kan veel doen om deze transitie mogelijk te maken. Door in de Europese Raad te pleiten voor een groene en duurzame landbouw in Europa. Door een einde te maken aan het gebruik van gifstoffen.

Ook op nationaal niveau kan de minister belangrijke besluiten nemen. Door te kiezen voor natuurvriendelijke vormen van landbouw. 

In slechts zes weken tijd tekenden 100.473 Nederlanders de petitie ‘Red onze insecten’. Zij uitten daarmee hun bezorgdheid over de massale insectensterfte. Namens hen roept Natuurmonumenten de minister op om te investeren in de omschakeling naar een duurzame en natuurinclusieve landbouw.

Achtergrondinformatie

Kijk voor meer wetenschappelijke informatie over de relatie tussen systemische pesticiden en biodiversiteit op de website van The Task Force on Systemic Pesticides. (Engelstalig)

Heel natuurminnend Nederland in actie! 

Gelukkig wordt de bezorgdheid over onze natuur en het uitsterven van de insecten overal gevoeld. Natuurorganisaties boden op 31 oktober de petitie ‘code rood voor natuur’ aan de nieuwe kamer en het kabinet aan. Natuurmonumenten ondersteunt deze actie, die oproept om in actie te komen tegen de afname van biodiversiteit.  

1 Mede door het grote areaal aardappelen en sierteelt heeft Nederland het hoogste gebruik van gewasbeschermingsmiddelen per hectare. De uitspraak is gebaseerd op de analyse van OECD / Eurostat / Planbureau voor de Leefomgeving – Balans voor de Leefomgeving 2014.

word nu lid