Natte natuur, droge voeten

Natuurlijke klimaatbuffers

Orkanen, overstromingen, bosbranden… De wereld kampt nu al met de verwoestende gevolgen van klimaatverandering. Ook in Nederland hebben we meer regen, aanzwellende rivieren en een opdringerige zee. Hoe houden we onze voeten droog? De natuur kan ons helpen.

Als afvoerputje van Europa heeft klimaatverandering bij ons extra impact. Wateroverlast in stroomgebieden van de Rijn, Maas of Schelde komt vanzelf onze kant op. En zelf kampen we met bodemdaling, zeespiegelstijging, ontwatering voor landbouw en verstedelijkte gebieden waar we het water lastig kwijt kunnen. Het traditionele droogpompen van onze polders waarmee we eeuwenlang ons hoofd boven water hielden, wordt steeds moeilijker.

Veiliger en mooier

Nieuwe inzichten winnen gelukkig steeds meer terrein, zoals de inrichting van natuurlijke klimaatbuffers: gebieden waar de natuur water kan opvangen en vasthouden, waar het water kan wegzakken of op natuurlijke wijze kan wegvloeien. Hierdoor groeien ze mee met klimaatverandering. Ze maken Nederland veiliger, mooier en dragen bij aan herstel van de natuur.

Andere pluspunten: klimaatbuffers gaan vaak samen met een betere waterkwaliteit, een betere drinkwatervoorziening, duurzame landbouw en ruimte voor recreatie. Redenen te over voor Natuurmonumenten om zich op allerlei plekken in te zetten voor klimaatbuffers. Er liggen al prachtige voorbeelden en als het aan ons ligt, er komen er nog velen bij. We lichten er een aantal uit.

Drents Plateau

Op de hogere zandgronden in Drenthe zijn natuurgebieden ingericht voor het vasthouden van water en beekdalen hersteld.

De Onlanden

Nieuwe klimaatbuffer die zijn diensten al heeft bewezen. Landbouwgrond is omgevormd tot mooi moerasgebied.

IJsselpoort

Na decennia van inperking krijgen onze grote rivieren meer ruimte. Rivierklimaatpark IJsselpoort is zo’n plek.

Kempen-Broek

Geleidelijk aan ontwikkelt Kempen-Broek ten zuiden van Weert zich weer tot een prachtige, natte natuurparel.

De Schorren

De natuur kan helpen om afkalving van onze kust te voorkomen, zoals bij dit kweldergebied op Texel.

Leuvenumse beek

Een plaatje, deze romantische Veluwse beek die in het verleden is rechtgetrokken, maar nu weer meandert.

Klimaatbuffers in de stad

Je eigen klimaatbuffer creëren kan natuurlijk ook. Zelfs in je eigen achtertuin of op je eigen dak.

word nu lid