Leerling-plaatsen

Bij Natuurmonumenten zijn er jaarlijks leerling-plaatsen beschikbaar. De plekken komen beschikbaar bij verschillende beheerteams in het land. Door gebruik te maken van het leerlingstelsel bieden we leerlingen de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen bij een professionele organisatie en halen we medewerkers binnen die al de nodige kennis hebben van de beheerpraktijk. Zo streeft Natuurmonumenten ernaar een solide relatie op te bouwen en in stand te houden met het opleidingsveld waardoor opleiding en praktijk beter op elkaar aansluiten.

Invulling plaatsen

De invulling van de leerling-plaatsen komt tot stand in nauwe samenwerking met MBO opleidingsinstituut Helicon (bos en natuurbeheer). Omdat we leerling-plekken die vacant komen zoveel mogelijk willen invullen met collega’s die aanvullend zijn op de samenstelling van het beheerteam is het gewenst om de komende jaren te investeren in het binnenhalen van jonge medewerkers.

Leerlingplaatsen 2017-2018

Alle Leerling plaatsen voor schooljaar 2017-2018 zijn vervuld. Op dit moment hebben wij geen beschikbare leerling plaatsen.

word nu lid