Projecten in de natuur

Op veel plekken herstelt Natuurmonumenten natuur en landschap of legt zelfs nieuwe natuur aan. Zo scheppen we nieuwe overlevingskansen voor planten en dieren en behouden we waardevolle cultuurhistorische landschappen. Bij veel van deze projecten werken we samen met andere partijen, zoals overheden en andere natuurorganisaties. 

Natura 2000

De meeste projecten vinden plaats in zogenaamde Natura 2000-gebieden. Dit zijn gebieden die deel uitmaken van een Europees netwerk van natuurgebieden met een bijzondere flora en fauna, gezien vanuit Europees perspectief.

LIFE en OBN

Dankzij Europese subsidies als LIFE en OBN (Ontwikkeling + Beheer Natuurkwaliteit) kan Natuurmonumenten natuur- en cultuurherstelprojecten realiseren. Zie ook de LIFE site van de EU.

Steun van de Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij ondersteunt met extra bijdragen ook een groot aantal projecten in de natuur. Voorbeelden hiervan zijn het Droomfonds Haringvliet en ‘Natuur, toegankelijk voor iedereen’. 

word nu lid