Verschijnt 4x per jaar

Puur Natuur

Lezersonderzoek Puur Natuur 2017

Als redactie blijven we graag op de hoogte wat jij als lezer vindt van ons magazine. Daarom zijn we blij met je reactie, bijvoorbeeld via ons mailadres of social media. Maar een lezersonderzoek geeft ook veel inzicht. Die hebben we laten uitvoeren door Media Test, een bureau dat is gespecialiseerd in lezersonderzoeken.

Puur Natuur bestaat als blad van Natuurmonumenten sinds maart 2012. In 2015 hebben we het blad een restyling gegeven. We hebben het blad al vaker laten testen, in 2012, 2013 en 2015. Eind 2017 hebben we het laatste lezersonderzoek gedaan. In totaal namen 2.812 ontvangers deel aan de enquête, deels telefonisch (150x) en de rest online (2.662 mensen).

Wat blijkt? De lezers ontvangen graag Puur Natuur en waarderen het blad ook. Dit zijn in het kort de conclusies:

1. Bereik blijft hoog

Het bereik ligt voor de herfst ‘17 editie wederom hoger dan de benchmark. Het deel dat zich bewust is van ontvangst (93%) ligt gelijk aan de herfst 2015 editie, en het deel dat het blad heeft ingezien (53%) ligt hoger dan in 2015 (48%). Het percentage leden dat minimaal één artikel heeft gelezen ligt iets lager dan in eerdere metingen. Het percentage dat het blad ongezien weggooit is met 2% erg laag. Van de ontvangers die het blad niet hebben ingezien, geeft 90% aan dat dit komt omdat zij daar geen tijd voor hebben gehad, maar dat ze dit nog wel gaan doen.

2. Leesintensiteit nog steeds hoog

Ruim een op de vijf (22%) leden die het blad inzien, leest vrijwel alles. 29% van de lezers geeft aan ongeveer de helft te lezen. De leesintensiteit is ten opzichte van de herfst ‘15 editie ongeveer gelijk en ligt ruim boven de leesintensiteit van de benchmark. De tijd die men besteedt aan het lezen is iets gestegen ten opzichte van de herfst ‘15 editie. De artikelen in Puur Natuur worden goed beoordeeld en veel gelezen. Tevens vinden de lezers dat alle artikelen goed passen bij Puur Natuur.

3. Waardering gestegen

Maar liefst 92% van de ontvangers stelt het op prijs dat zij Puur Natuur krijgen. Dit percentage is hoger dan bij de herfst ‘15 editie en ligt ruim boven de benchmark. Deze editie van Puur Natuur wordt overall beoordeeld met een 7,9, wat net iets hoger is dan in 2015 en daarmee het hoogste rapportcijfer ooit gemeten voor Puur Natuur. Ook de cover scoort met een 7,9 erg hoog, een stuk hoger dan de cover van de herfst ‘15 editie (7,3). Vooral de geloofwaardigheid van de artikelen en aantrekkelijkheid van foto’s zijn aspecten die hoog scoren. De andere aspecten scoren nagenoeg even hoge cijfers dan de herfst ‘15 editie. Er is een lichte daling te zien in de mate waarin men vindt dat Puur Natuur uitnodigt tot lezen. Dit is opvallend, aangezien de rapportcijfers voor het blad en de cover hoger liggen dan de vorige meting.

4. Effecten blijven hoog en constant

De effecten van de herfst ‘17 editie van Puur Natuur zijn in grote lijnen vergelijkbaar met de herfst ‘15 editie, al zien we op enkele specifieke onderdelen kleine verschillen. Dit jaar is voor het eerst gevraagd naar het beeld dat men door Puur Natuur van Natuurmonumenten krijgt. 73% geeft aan een positiever beeld te krijgen van Natuurmonumenten. Ook is voor het eerst gevraagd naar de mate waarin men door Puur Natuur lid blijft van Natuurmonumenten. 44% van de ontvangers geeft aan dat ze door Puur Natuur lid blijven van Natuurmonumenten.

5. Regionale informatie

Uit een aantal aspecten uit het onderzoek komt naar voren dat er meer vraag is naar regionale informatie, iets dat ook in 2015 al naar voren kwam. Niet alleen geeft een relatief groot deel van de leden aan dat er te weinig aandacht is voor informatie over natuur in de buurt. Ook geeft een groot deel aan dat ze een digitale nieuwsbrief met regionaal natuurnieuws zouden lezen.

word nu lid