Privacy Statement

Wet bescherming persoonsgegevens

Vereniging Natuurmonumenten, hierna te noemen: de vereniging, verwerkt de door u aan de vereniging verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Doeleinden van gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door de vereniging verwerkt ten behoeve van het aangaan van lidmaatschappen, donateurschappen en voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, het uitvoeren van (koop)overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens

U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. U kunt uw bezwaren hiertegen kenbaar maken aan onze ledenservice. U zult dan niet meer door de vereniging benaderd worden voor marketingdoeleinden.

Recht van inzage en correctie

U kunt bij de ledenservice laten controleren of de door ons geregistreerde gegevens juist zijn. Indien de gegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij dit corrigeren. Wij kunnen u vragen u te legitimeren.

(Technische) beveiliging

Wij hebben passende maatregelen genomen om onze systemen te beveiligen. Alle personen die namens de vereniging van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Cookies

Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen of om u aan te melden voor een van onze activiteiten, worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina's en bezochte vorige internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina's te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. De vereniging verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die u ons zelf ter beschikking heeft gesteld.

Dit gebeurt door zogenaamde “cookies”. Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan bestaat de mogelijkheid deze cookies te blokkeren in uw internetbrowser.

Gebruikersstatistieken & Privacy mbt. Natuur Routes app van Natuurmonumenten:

De Natuur Routes App, welke beschikbaar is voor iOS, Android & Windows Phone en ontwikkelt door Shoudio gaat als volgt om met uw persoonsgegevens:
De app houdt ten behoeve van kwaliteitsmetingen en ter verbetering van de app een aantal anonieme gebruiksstatistieken bij.
De volgende gegevens worden anoniem bijgehouden en periodiek ingestuurd naar onze statistieken-teller:
Het downloaden van een route. (Om de populariteit van routes te meten)
Tijdens het lopen van de route wordt ook gekeken welke punten uit de betreffende route worden afgespeeld of bekeken en wat de afstand van de gebruiker tot het afspeelpunt is. (Om de populariteit van individuele route items te meten en te verbeteren). 
We willen benadrukken dat deze anonieme statistieken over een beveiligde internetverbinding worden ingestuurd.

Custom audiences

Op deze website kan onder omstandigheden ook gebruik worden gemaakt van Social Media communicatietools van „Facebook“,in het bijzonder van het product „Website Custom Audiences”. Dit product creëert uit uw gebruiksgegevens een niet-reversibele, niet op persoonsgegevens gebaseerde hash-waarde, die aan Facebook ter analyse voor marketingdoeleinden doorgegeven kan worden. Meer informatie over het doel en de omvang van de verzameling van gegevens , evenals het verwerken en het gebruik van de gegevens door Facebook, met instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy is te vinden bij het privacybeleid van Facebook, onder andere op https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Wijziging van privacystatement

De tekst van dit privacystatement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door de vereniging te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd. 

word nu lid