Voorwaarden van OERRR

Wat is OERRR?

Ieder kind in Nederland heeft recht op natuur. Daarom is er OERRR: het jeugdprogramma van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, gevestigd te 's-Graveland (hierna verder te noemen: 'Natuurmonumenten') dat alle kinderen van 0 tot 12 jaar zelf de natuur laat ontdekken. Natuurmonumenten wil kinderen en hun ouders stimuleren om vaker naar buiten te gaan. Met uitdagende kaarten van OERRR laten we kinderen de natuur ontdekken. Lekker buiten spelen, fantaseren, klimmen, klauteren en knutselen. Daar worden kinderen blij van. Dat is OERRR.

Voor wie is OERRR?

OERRR is voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Zij kunnen alleen aangemeld worden  met een postadres in Nederland. Buitenlandse adressen worden niet geregistreerd. Een aanmelding bij OERRR staat niet gelijk aan een lidmaatschap van Natuurmonumenten. Kinderen die aangemeld zijn voor OERRR, zijn daarom geen statutaire leden van Natuurmonumenten.

Wat kost het?

Aanmelden bij OERRR kan al voor €15 per kind per jaar. Dat is € 1,25 per maand . De kinderen ontvangen een programma passend bij hun leeftijd.

Het pakket voor kinderen van 0-3 jaar ziet er als volgt uit:

De kinderen en hun ouder/verzorger ontvangen elk seizoen een set kaarten. Met de kaarten kunnen zij samen de natuur ontdekken. Daarnaast ontvangt elk kind een eigen boom van OERRR. In het najaar kan deze boom opgehaald worden bij één van onze bezoekerscentra. Voor het ophalen van het boompje van OERRR ontvangen de ouders/verzorgers in het najaar een persoonlijke uitnodiging.

De ouders/verzorgers ontvangen inspiratie, speeltips en activiteiten via de nieuwsbrief van OERRR of de website (OERRR.nl). Op de OERRR-Facebook pagina kan men inspiratie delen en ontvangen.

Het pakket voor kinderen van 4-8 jaar ziet er als volgt uit:

Vanaf 4 jaar ontvangen de kinderen hun eigen pas van OERRR met daarop hun naam en lidmaatschapsnummer. Daarmee krijgen ze korting bij activiteiten van Natuurmonumenten. Verder krijgen ook zij elk seizoen Ontdekkingskaarten van OERRR thuisgestuurd. Met deze kaarten kunnen de kinderen met of zonder hun ouders op pad. De natuurschatten die ze vinden kunnen verzameld worden in de kist van OERRR. Daarnaast ontvangen de kinderen een uitnodiging voor de ING Wilde Buiten Dag.

De ouders/verzorgers ontvangen inspiratie, speeltips en activiteiten via de nieuwsbrief van OERRR of de website (OERRR.nl). Op de OERRR-Facebook pagina kan men inspiratie delen en ontvangen.

Het pakket voor kinderen van 9-12 jaar ziet er als volgt uit:

De kinderen die 9 jaar of ouder zijn, ontvangen Expeditiekaarten van OERRR. Elk kwartaal daagt OERRR hen uit om naar buiten te gaan om stoere opdrachten in en voor de natuur uit te voeren. Ze kunnen de survival-pack, die zij als welkomstcadeau ontvangen, meenemen. Daarnaast ontvangen de kinderen een uitnodiging voor de ING Wilde Buiten Dagen.

De ouders/verzorgers ontvangen inspiratie, speeltips en activiteiten via de nieuwsbrief van OERRR of de website (OERRR.nl). Op de OERRR-Facebook pagina kan men inspiratie delen en ontvangen.

E-mails en nieuwsbrieven

Natuurmonumenten stuurt de ouders/verzorgers 6 e-mails per jaar met informatie over de kaarten die de kinderen ontvangen. Deze e-mails horen bij het pakket van het kind.

Daarnaast kunnen ouders/verzorgers zich apart inschrijven voor de nieuwsbrief van OERRR. Deze nieuwsbrief met inspiratie, speeltips en activiteiten wordt 8 keer per jaar toegestuurd.

Aanmelden

Om kinderen aan te melden voor OERRR hebben wij hun naam- en adresgegevens nodig. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.

Omdat de ouder/verzorger te allen tijde verantwoordelijk is voor de gegevens van het kind, informeert Natuurmonumenten de ouder/verzorger via een e-mail of brief. Zo zorgt Natuurmonumenten ervoor dat de ouder/verzorger de gegevens kan inzien, wijzigen en  (laten) verwijderen.

Afmelden

Tot wederopzegging blijven aanmeldingen geregistreerd staan. Afmelden kan via het opzegformulier. Als u dat volledig heeft ingevuld en bevestigd, wordt de inschrijving voor OERRR ongedaan gemaakt. Verwerkte gegevens worden niet langer bewaard dan 2 jaar na datum van afmelding, tenzij deze langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke bewaarplicht. 

Privacybeleid

De OERRR-website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Natuurmonumenten. Deze site kan gebruikt worden zonder persoonsgegevens te verstrekken.

Echter, voor aanmelding voor OERRR zijn persoonlijke gegevens nodig. Natuurmonumenten verwerkt de gegevens voor administratieve doeleinden voor Natuurmonumenten en om ouders/verzorgers en kinderen te informeren over activiteiten van OERRR en van Natuurmonumenten. Dit alles in overeenstemming met de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daarbij neemt Natuurmonumenten de verantwoordelijkheid serieus om de zorgplicht met betrekking tot de web-veiligheid van kinderen te garanderen. Dit betekent dat contactinformatie nergens wordt getoond en niet aan derden wordt verstrekt.

Voor overige informatie over het privacybeleid verwijst Natuurmonumenten naar de Privacystatement op de website van Natuurmonumenten.

Aansprakelijkheid

Natuurmonumenten staat niet in en is ook niet aansprakelijk voor enig nadeel of enige schade die als gevolg van OERRR zou kunnen ontstaan.

Klachten

Klachten die betrekking hebben op de totstandkoming en uitvoering van OERRR kunnen worden voorgelegd aan:

Natuurmonumenten OERRR
Antwoordnummer 9933
1200 WK 's-Graveland

Ten aanzien van alle geschillen die betrekking hebben op (de totstandkoming en uitvoering van) OERRR is het Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter te Amsterdam bevoegd.

Wijziging van voorwaarden

De tekst van deze voorwaarden kan, zonder voorafgaande aankondiging, door de vereniging te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.